DMCA Reklamacje

Poprawne wypełnienie tej strony sprawi, że twoje zawiadomienie będzie zgodne z Digital Millenium Copyright Act i pozwoli nam na jak najszybsze jego zaadresowanie. Prosimy wziąć pod uwagę, że informacje zawarte w niniejszej informacji prawnej zostaną przekazane osobie, która udostępniła rzekomo naruszającą prawo zawartość.

Masz  1000 znaków pozostało Osiągnięto maksymalną długość wiadomości (1000 znaków).

Prawa Autorskie i Ochrona Własności Intelektualnej

Duodecad Usługi IT S.à R.L. ("Duodecad") nie narusza praw własności intelektualnej innych osób i prosimy naszych partnerów biznesowych, aby robić to samo. Materiał dostępny na stronach internetowych mogą być chronione przez prawa autorskie i prawa własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. To jest nasza polityka, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, możemy usunąć nielegalne materiały i wyłączyć i / lub zakończyć konta użytkowników, którzy naruszają lub wielokrotnie naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Duodecad i / lub innych.

Zawiadomienie o naruszeniu Intelektualnej Własnosci

Proces ten jest tylko dla praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Na korespondencję dotycząca innych sprawach nie będą udzielane odpowiedzi.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone lub w inny sposób łamane, na lub za pośrednictwem naszych stron internetowych, w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright 1998 ("DMCA") lub podobne prawa, możesz przesłać zgłoszenie naruszenia. Takie powiadomienie powinno być składane tylko przez właściciela lub przedstawiciela upoważnionego do działania w imieniu właściciela. Jeśli zdecydujesz się poprosić o usunięcie treści, składając zawiadomienie o naruszeniu praw, należy pamiętać, że jest to rozpoczęcie procesu prawnego. Nie rób fałszywych roszczeń. Jeśli uważasz, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnego rozpoznania, możesz złożyć pisemną odpowiedź na powiadomienie z tym samym adresem poniżej.

Twoje zgłoszenie naruszenia powinna zawierać następujące informacje:

  1. opis pracy chronionej prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która Twoim zdaniem została naruszona;
  2. opis gdzie rzekomo znajdują się naruszenia i podobne materiały na Duodecad stronie (ch), najlepiej poprzez zapewnienie nam adresu URL;
  3. Oświadczenie Twoje, że w Twej dobrej wierze, zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez prawa autorskie i własności intelektualnej właściciela, jego agenta lub prawo;
  4. oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje są dokładne i że jesteś włascicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej lub upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej,.